El Punt (Girona), Pilar Esteban, 12.11.1986

Des de fa quinze anys el gironí Jaume Armangué pertany a l’orde Rosacreu-A.M.O.R.C., un orde que malgrat el seu nom no té res a veure amb la religió ni amb la política i tampoc no és cap secta. L’ordre, que data de l’any 1 3 5 0 abans de Crist, pretén l’estudi de les lleis universals que governen l’univers i afecten l’home a fi de poder-les aplicar, conèixer i utilitzar-les per aconseguir Salut, Armonia i Pau. L’ordre es troba ja establert a les principals capitals del món i de l’Estat Espanyol i ara s’ha posat en marxa la delegació a Girona que compta ja amb vint-icinc membres.

— Qué és l’orde Rosacreu, A.M.O.R.C?

– És una organització fraternal mundial, no és religiosa, no és na secta i és apolítica. Es podria definir com una escola humanística de perfeccionament amb ensenyances filosòfiques i místiques per tal de millorar la persona i la societat en general.

— D’on prové l’orde?

— La fundació d’aquest orde tradicional es remunta a l’any 1 . 3 5 0 abans de Crist. El primer gran mestre fou el Faraó Akhenaton, ell perpetuà en el món les ensenyances tradicionals. Egipte va recollir l’orde que ha tingut diversos noms. Aquest Faraó va trencar la idolatria i va crear la idea d’un sol déu i un sol principi. D’Egipte passa a l’Àsia i s’escampa per Grècia a tot el mon.

— Qui pot arribar a formar part d’aquest orde?

–S’hi pot afiliar tothom. No hi ha cap mena de seperatisme, ni de raç, ni religió. Totes les persones que sàpiguen llegir i esciure i siguin majors de divuit anys en poden formar part.

— Una vegada s’ha decidit ser membre de l’orde «Rosacreu Amorc», exixteix un lligam «per sempe»?

— No, tothom pot sortir de l’orde quan vulgui, no hi ha cap lligam, ni cap mena de submissió o jurament.

— Quines ensenyances dóna l’escola?

— En el camp físic s’estudien maneres de millorar l’entorn de la persona, començar a conèixer el cos des del punt de vista anatòmic, dietètica, higiene i com respirar correctament. Per altra banda hi ha uns estudis no físics que tracten del coneixemnt de la psicologia de la persona, la relació que s’ha de portar amb la resta dels humans, creant idees positives per al benestar de tothom. Aquests són els estudis més bàsics, després es van aprofundir amb altres coneixements per intentar arribar a uns nivells de positivitat més alts.

— Els estudis són tècnics?

–S’estudia amb sistemes de monografies que estan dirigides per persones qualificades de cada branca. Estan explicades fàcilment per tal que es puguin entendre. És una ensenyanç gradual i progressiu que no te f i . Llavors ve l’estudi pràctic on es comprova si el que has après funciona. No són estudis de «fe cega» sinó a base de comprovació.

— On està extès l’orde?

– A Madrid, Barcelona i a les principals capitals espanyoles i del m ó n . Estem en els cinc continents i la seu pels països de parla hispana es troba situada a San José de Califòrnia.

— S’hi pot trobar algun personatge conegut o famós dins l’orde?

— Els que segur eren «Rosacreus» eren en Pitàgoras, Isaac  Newton, Claude Debussy, Benjamin Franklin, René Descartes i fins i t o t Cristòfol Colon.

— Per poder formar part de «Rosacreu-A.M.O.R.C.» s’ha de pagar alguna quota?

–Sí, però té un cost simbòlic.

— Ara s’ha obert la delegació a Girona, quantes persones s’hi han integrat?

— De moment som pocs, uns vint o vint-i-sis però tenim oberta la nostra seu des de fa pocs mesos i tots els que hi estiguin interessats poden visitar-nos al carrer Emplúries,  41  segon, quart o escriurens a l’apartat de correus 108 de Girona.