Diari de Girona, E.Padilla,28.11.2011

Els experts en el fenomen sectari alerten de l’auge de les sectes amb suposades finalitats terapèutiques. Aquestes aprofiten la poca normativa que hi ha al país i les escletxes legals per captar acòlits que passen per un moment de debilitat personal. Molt sovint fan trobades en llocs aïllats, com masies de les comarques gironines, on operen una vintena d’organitzacions.

Les falses teràpies de creixement personal i els rituals pseudoxamànics -és a dir, basats en els constums ancestrals de cultures com ara l’índia americana- estan entre les pràctiques atribuïbles a organitzacions sectàries que tenen presència a les comarques de Girona. Una vintena d’organitzacions amb trets que es poden considerar sectaris estan establertes a la demarcació de Girona, segons el psicòleg i psicoterapeuta Miquel Perlado. President alhora de l’Associació Iberoamericana d’Abús Psicològic (AIIAP), Perlado va fer divendres una xerrada al Caixaforum de Girona sobre el fenomen sectari, les seves característiques i la manera com cal enfrontar-s’hi o ajudar els acòlits a sortir-ne.

A Girona, va explicar Perlado, hi ha casos de celebració de rituals on es subministren drogues al·lucinògenes com ara peiot a acòlits que cerquen viatges espirituals, dels quals suposadament es tornarà amb un coneixement més ampli sobre un mateix. I és que les sectes terapèutiques, en detriment de les polítiques o les religioses, són les que estan més en voga en els darrers anys, segons va alertar aquest especialista. La ingesta d’aquests tòxics -que no és il·legal a l’Estat sempre i quan les plantes posseïdes no superin, entre totes, una concentració de més de 350 mil·ligrams de mescalina, la substància que li atorga propietats al·lucinògenes- «pot provocar casos de descompensacions greus de la personalitat, cosa que fa que la situació encara sigui més greu», indica Perlado.

La majoria de les demandes d’ajut que han arribat a l’Associació Iberoamericana d’Abús Psicològic d’afectats de sectes a les Comarques Girones són de víctimes de grups no estructurats, explica Perlado. És a dir, són petits moviments, «a vegades unipersonals» -un fals terapeuta que capta acòlits al seu voltant: una relació de caire sectari també pot esdevenir-se en el si d’una parella, quan es dóna una situació de dependència per part d’un dels membres i l’autoproclamació de l’altre com a superior-, que operen de manera discreta i funcionen pel boca-orella.

Trobades en llocs aïllats

L’especialista en sectes, que ha tractat víctimes de moviments declarats perillosos a França com ara l’Ordre dels Essenis -que el passat estiu van fer dues trobades a Santa Cristina d’Aro amb la intenció de captar acòlits catalans, tal i com ja va informar Diari de Girona- alerta sobre qualsevol entitat que promogui la devoció o l’exaltació envers alguna persona o idea, invitacions a trobades en llocs aïllats -no són poques les organitzacions relacionades amb teràpies o filosofies orientals que promouen caps de setmana de meditació en masies gironines-, o qualsevol activitat que promogui el sentiment de culpa, que demani discrecció sobre els seus continguts o pràctiques i on es celebrin «reunions aparentment ideals». Les sectes operen amb «bombardejos afectius», il·lustra Perlado; amb afecte i abraçades acotxen «algú que està en un moment de crisi personal i inflen el seu sentiment d’autoestima».

Poca normativa

Les sectes, sobre les quals a l’Estat espanyol no existeix cap normativa -simplement estan prohibides, però molts grups de caire sectari prenen la forma d’associacions perfectament reconegudes i acceptades socialment que fins i tot ostenten poder en forma de «lobbies» de pressió, com podria ser el cas de la Cienciologia- són fenomens difícils de quantificar.

El nombre d’afectats que hi ha a l’Estat espanyol es xifra, de manera especulativa, en aproximadament un 0,8% de la població, segons dades extretes de treballs parlamentaris del Congrés dels Diputats realitzats l’any 1989, i de la Generalitat de Catalunya, que va impulsar l’any 2001 un estudi sobre el fenomen sectari al Principat.

Les sectes, segons l’expert, són «el fenomen més infravalorart i poc estudiat de tots els que afecten la salut mental dels ciutadans», lamenta Miquel Perlado.